home mailO KANCELARII
Kancelaria  oferuje pomoc prawną dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw we wszystkich rodzajach spraw.

Zasadą działalności Kancelarii jest zapewnienie Klientowi najlepszych rozwiązań prawnych służących ochronie jego interesów wraz z rzetelną informacją o ryzyku i opłacalności finansowej.

Kancelaria gwarantuje merytoryczną i szczegółową analizę problemu prawnego oraz dochowanie w tajemnicy zawodowej powierzonych informacji.

Pomoc prawna udzielana jest za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji oraz bezpośredni kontakt z Klientem, także w miejscu zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa.

Zasady wynagrodzenia ustalane są bezpośrednio z Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości zleconej sprawy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

strzalka Jak wszcząć postępowanie o separację?

Separacja jest sądowym potwierdzeniem ustania między małżonkami więzi, która powstała w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, jednakże bez rozwiązania tego związku.  Przyczyny separacji mogą być różne, a to czy zostaną one uznane przez sąd za uzasadnione zależy od ich wiarygodności i wpływu na zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O tym w jaki sposób małżonkowie mogą się dokonać separacji decydują obiektywne okoliczności stanu faktycznego.